Петък 17:00 ч. (проповед)

Събота 9:00 -10:00 ч. (съботно училище)

Събота  10:30 - 11:30  ч. (проповед)

Събота  17:00 ч.
За предстоящите теми, виж Програмата