Църквата на адвентистите от седмия ден приема Библията като единствено кредо и е възприела следните основни доктрини като учения на Писанието.


(Натиснете стрелката вдясно, за да разгледате въпроса обстойно)


ТРИЕДИНСТВОТО

ПРОИЗХОДЪТ НА ЗЛОТО

БИБЛИЯТА

СПАСЕНИЕТО

СЪБОТАТА И СЕМЕЙСТВОТО

ЦЪРКВАТА

КРЪЩЕНИЕТО И ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ

ДУХОВНИ ДАРБИ

ХРИСТИЯНСКИ НАЧИН НА ЖИВОТ

СВЕТИЛИЩЕТО

КАКВО СЕ СЛУЧВА СЛЕД СМЪРТТА?

ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ХРИСТОС

ХИЛЯДАГОДИШНИНАТА

НОВИЯТ СВЯТ