"В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога.

Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

В Него беше животът и животът беше светлина на човеците.

И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.


Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.

Той дойде за свидетелство, да свидетелства за Светлината, за да повярват всички чрез него.

Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за Светлината.


Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.

Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.

При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.

А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име;

които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.


И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина."

- Евангелие от Йоан, глава 1"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот."

- Евангелие от Йоан, глава 3, стих 16"Защото израсна пред Него като клонка

и като корен от суха земя;

нямаше благообразие, нито приличие, за да Го гледаме, нито красота, за да Го желаем.


Той беше презрян и отхвърлен от хората,

човек на скърби и навикнал на печал;

и както човек, от когото хората отвръщат лице,

презрян беше и за нищо не Го счетохме.


Той наистина понесе печалта ни

и със скърбите ни се натовари;

а ние Го счетохме за ударен,

поразен от Бога и наскърбен.


Но Той беше наранен поради нашите престъпления,

беше бит поради нашите беззакония;

върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир,

и с Неговите рани ние се изцелихме.


Всички ние се заблудихме като овце,

отбихме се всеки в своя път;

и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

- Исая, глава 53, стихове 2-6"А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име."

- Евангелие от Йоан, глава 20, стих 31"Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви."

- Деяния на апостолите, глава 3, стих 38"Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.

В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.

И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие."

- Евангелие от Йоан, глава 14, стихове 1-3"Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му.

Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят."

- Откровение, глава 22, стих 12
"Ако гледаме на християнството като на цялостна система, следва да започнем с безконечно-личностния Триединен Бог, Който Е и Който общуваше и обичаше, преди да съществува всичко останало. Ако търсим път, по който грешният човек да се завърне към общение с Бога, трябва да започнем с Христос, Неговата личност и дело.

...

Християнството поддържа тезата, че човек сега е неестествен - той е отделен не чрез метафизично ограничение, но чрез истинска нравствена вина от своя Творец, Който е единствената истинска отправна точка. Като резултат, сега човекът е отделен и от другите хора и от самия себе си. Затова, когато е въвлечен в жестокост, той не е верен на онова, за което първоначално беше създаден. Жестокостта е симптом на абнорменост и резултат от нравствено, историческо, времево-пространствено падение.


Какво включва историческото, времево-пространствено падение? То означава, че съществува период, преди човекът да падне; че ако вие бяхте там, щяхте да видите Адам, преди Грехопадението; в мига, когато той се разбунтува срещу Бога, и избра да не се покори на Божия Завет, се появи хода на часовника."

"Богът, Който Е",

Франсис Шефър