Вярваме, че дори и днес - интересното, динамично и  тревожно време на 21 век , -

       щастието на човека се гради върху семплите правила, изречени преди около 3300 години

       на една планина на Синайския полуостров, и то не от кой да е, а от самия Творец.

       И както планетите и галактиките, обикалят необезпокоявани по своите орбити,

       задържани и пазени от действащите космични закони, така и човекът може да живее

       пълноценно, единствено когато приведе себе си в хармония със

       (ще използваме думите от Посланието на Яков)  "закона на свободата"!       Библия >> Изход >> глава 20


       "Аз съм Йехова, твоят Бог, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.1. Да нямаш други богове освен Мене.


2. Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята; да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.


3. Не изговаряй напразно Името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.


4. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.5. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог.


6. Не убивай.


7. Не прелюбодействай.


8. Не кради.


9. Не свидетелствай лъжливо против ближния си.


10. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти."